Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bacau
 

Suntem alaturi de tine

 
Istoric

 

ASOCIATIA CASA DE   AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR

 

           SCURT   ISTORIC

           Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bacău a luat fiinţă în anul 1952 şi timp de 20 ani, (până în anul 1972) a funcţionat ca o casă de ajutor de deces în care funcţionau numai pensionari. Din anul 1972, în baza Legii 13/1972 s-a constituit  Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bacău având ca obiectiv principal, în afară de ajutoare de deces, întrajutorarea pensionarilor prin acordarea de împrumuturi rambursabile , în condiţiile stabilite în actul constitutiv al acesteia.

           Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bacău a fost condusă de :

              1.   Constantin  BURCHI

              2.   Nichita GROAPĂ       

              3.   Niţă  GRIGORAŞ

              4.   Alexandru COSTESCU

              5.   Gheorghe VALTER

              6.   Mihai CLAPON

              7.   Constantin BACIU

              8.   Gheorghe BUCĂTARU

              9.   Arpad PETER

      10.  Petre BOTICĂ     

          11.Petre PANĂ                         

      Prin activitatea desfăşurată au contribuit la bunul mers al Casei şi majorarea patrimonului unităţii.

     

          În anul 2004 imobilul a devenit proprietatea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, situaţie care a permis efectuarea unor reparaţii şi amenajări substanţiale a acestuia.

      Din septembrie 2020 dna. Mina COȘA, președinte al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, împreună cu Consiliul Director, coordonează şi supraveghează activitatea curentă, în condiţii de strictă legalitate şi transparenţă, activitate pusă în slujba membrilor Casei.

                  Activitatea economico-financiară a CARP Bacău, este verificată zilnic, de Comisia de Cenzori –                     absolvenţi de studii superioare şi medii economice, cu suficientă experienţă în muncă.

       Asociaţia C.A.R.P. Bacău are caracter obştesc, este autonomă, apolitică şi non–profit, având ca scop întrajutorarea membrilor săi.

   C.A.R.Pensionari Bacău s-a constituit prin asocierea pe baza liberului consimţământ al membrilor săi, care recunosc şi respectă statutul şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de aceasta.

            Asociaţia funcționează pe baza prevederilor Legii nr.540 din 2002 privind CASELE DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR, a O.G. nr. 26 din 2000 privind ASOCIAȚIILE ȘI FUNDAȚIILE, cu modificările și completările ulterioare.   

             Activitatea Consiliului Director şi a întregului colectiv se desfăşoară în conformitate cu prevederile actului constitutiv, statutului, și a Hotărârilor Adunării Generale ale Asociaţiei, în conses cu noile prevederi şi reglementări economico – financiare.

              Întreaga activitate a Casei este pusă în slujba membrilor săi pentru a crea condiţii optime pentru satisfacerea cerinţelor acestora.